Διαθέτουμε μαγνητικό τομογράφο για μικρά ζώα & άλογα!
Επικοινωνήστε μαζί μας!